Home Politica Sanatate Economie Social Actual Administratie Cultura Sport Externe

Home

Politica

Sanatate

Economie

Social

Actual

Administratie

Cultura

Sport

Externe

Președinte nou la Crucea Roșie Dâmbovița

Vicarul eparhial al Arhiepiscopului Târgoviște, Ionuț Ghibanu, a fost ales președinte al Filialei de Cruce Roșie Dâmbovița, în cadrul Adunării Generale a filialei.

Domnule Președinte al filialei, Doamnelor și domnilor parlamentari, Doamnă subprefect, Domnule Președinte al CJD, Doamnă Viceprimar al municipiului Târgoviște, Domnule Rector, Domnilor Comandanți de arme, Domnule Director al filialei de Cruce Roșie ,Doamnelor și Domnilor,

Îmi face o deosebită plăcere să mă adresez astăzi dumneavoastră, membrilor Adunării Generale a Societății Naționale de Cruce Roșie, filiala Dâmbovița, cu prilejul ședinței solemne de alegere a noii conduceri a filialei, pentru următorii 4 ani.

Mi-am depus candidatura deoarece am considerat că slujirea comunității locale și a face binele, dezinteresat și necondiționat, reprezintă, nu doar o vocație de viață, ci și o necesitate existențială profundă.

Generoasele obiective ale Societății Naționale de Cruce Roșie, fundamentate pe valorile creștine, promovează peste tot, acolo unde activează această organizație, grija față de omul aflat în nevoie și suferință, dar și solidaritatea umană și filantropia, indiferent de ceea ce, aparent, separă oamenii.

De-a lungul timpului, între Crucea Roșie, filiala Dâmbovița, și Arhiepiscopia Târgoviștei s-a fundamentat o strânsă, rodnică și frumoasă legătură, ce a pus în valoare cooperarea, colaborarea și asocierea în cadrul a numeroase proiecte, programe sau manifestări necesare, actuale și cu mare impact comunitar.

Sunt convins că majoritatea cunoașteți implicarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Nifon, în anii trecuți, ca președinte al acestei prestigioase instituții, la nivel național, pentru o lungă perioadă de timp, cu evidente și fructuoase roade.

Din aceste motive, candidatura mea vine și din dorința firească de continuitate, mai cu seamă că valorile Crucii Roșii sunt valori ale civilizației noastre actuale, puternic impregnate de spiritualitatea creștină.

Întreaga experiență acumulată și dăruită Bisericii Ortodoxe Române, mediului academic și comunității noastre locale, doresc să o pun în slujba Societății Naționale de Cruce Roșie în cadrul unei viziuni manageriale, alături de echipa de conducere, pentru a promova eficiența, aprofundarea colaborării instituționale, o mai largă implicare comunitară, transparența și de ce nu, vizibilitatea mediatică.

Doresc să aducem un suflu nou, dinamic, bine adaptat la provocările contemporaneității, fundamentat pe valorile esențiale ale Societății Naționale de Cruce Roșie, în beneficiul major al acestei nobile instituții, precum și al instituțiilor partenere și al semenilor noștri.

Omul mai presus de toate, omul înainte de toate, cu ajutorul lui Dumnezeu și al semenilor, aceasta va fi esența mandatului meu și a noului Comitet pe care vi-l propunem azi, deoarece, cu toții trebuie să conștientizăm faptul că ființa umană este cea mai valoroasă resursă a societății noastre, iar Crucea Roșie are în vedere ajutorarea și sprijinirea omului în toate situațiile dificile de viață.

Am în vedere să continuăm toate bunele proiecte ale echipei manageriale de până acum, apreciindu-i străduința pusă în slujba Crucii Roșii, dar și să ducem mai departe, cu o nouă viziune, dorința tuturor de mai bine, dezvoltare și evidentă utilitate publică.

De aceea, propun concret următoarele:

 Dezvoltarea relaţiilor de colaborare şi încheierea de parteneriate cu autorităţile publice locale şi centrale care au atribuţii în domeniul managementului dezastrelor;

 Atragerea de resurse financiare/materiale de la autorităţile publice locale sau centrale, precum și din fonduri europene, pentru îndeplinirea sarcinilor ce revin SNCRR în managementul dezastrelor, prin proiecte și programe;

 Organizarea unor sesiuni de informare cu ajutorul Camerei de Comerț, a CJD și a Instituției Prefectului printre oamenii de afaceri din județ;

 Stabilirea de parteneriate strategice cu sectorul privat privind mobilizarea de resurse în caz de dezastru;

 Asigurarea disponibilităţilor voluntarilor pentru intervenţie în caz de dezastru prin încheierea de acorduri de colaborare între SNCRR şi angajatori sau unităţi de învăţământ;

 Implementarea unui sistem şi a unor mecanisme care să asigure transparenţa faţă de donatori sau sponsori cu privire la resursele alocate de aceştia pentru intervenţiile SNCRR;

 Implicarea beneficiarilor în activităţile de intervenţie sau asistenţă ale SNCRR;

 Îmbunătăţirea coordonării şi colaborării cu instituții și alte organizaţii neguvernamentale şi agenţii umanitare;

 Crearea de comisii consultative formate din specialişti şi experţi în domeniul juridic, financiar, social-filantropic, management al dezastrelor, etc.;

 Colaborarea cu parohiile din Arhiepiscopia Târgoviștei, dar și cu alte instituții cu impact major în comunitate pe baza unui parteneriat anual;

 Colaborarea cu Universitatea Valahia pentru includerea în cadrul programelor universitare a unor seminarii sau cursuri, acolo unde este posibil, ori derularea de alte manifestări privind educarea și mobilizarea studenților în sprijinul activităților SNCRR;

 Pregătirea pentru a face față primirii de migranți, în conformitate cu angajamentele europene ale țării noastre. Acest lucru presupune formarea de personal specializat, sprijin educațional și integrativ, susținerea de campusuri pentru astfel de situații;

 Scăderea numărului de copii cu părinți aflați în afara granițelor țării, cu nevoi afective și educaționale tot mai crescute, ceea ce prespune acordarea de asistență pentru susținerea nevoilor create de lipsa unuia sau a ambilor părinți, plecați din țară. De asemenea, cazurile de copii orfani sau aflați în familii monoparentale.

 Sensibilizarea mass media faţă de nevoile umanitare, răspunsul SNCRR la aceste nevoi şi imperativul respectării demnităţii umane a persoanelor afectate;

 O activitate mai intensă pe rețelele de socializare și o dinamizare a site-ului institutional.

Daca vrem să construim împreună o organizaţie sănătoasă, deschisă, puternică, eficientă, cu vizibilitate locală și națională, trebuie să pornim la buna gestionare a celor propuse, la eficientizare instituțională, la rezolvarea stagnărilor, la atragerea tinerilor și a oamenilor cu posibilități de a ne susține proiectele și la pregătirea pentru provocările viitorului.

Vă mulțumesc tuturor acelora care vă veți pune încrederea în mine și în toată echipa de conducere propusă, votându-ne, și vă asigur de întreaga mea considerație, pe toți cei de față!

Doamnelor și Domnilor,

Mai întâi, doresc să-I mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a îngăduit să fiu ales în această demnitate, Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Nifon pentru că mi-a acordat binecuvântarea de a candida și vă mulțumesc tuturor pentru încrederea pe care mi-ați acordat-o, oferindu-mi această nobilă responsabilitate de președinte al Societății Naționale de Cruce Roșie, filiala Dâmbovița.

Apoi, aș dori să mulțumesc fostului Președinte, domnul Floris Lăzărescu, domnului Raul Pavelescu, directorul filialei, precum și domnului Gheorghe Popescu, fostul director al filialei, pentru buna colaborare de până acum, pentru tot ceea ce au făcut și fac pentru această instituție, ca, de altfel, pentru sprijinul și colaborarea pe care mi le vor oferi și de aici înainte.

Țin să vă asigur pe toți că mă voi strădui să nu vă înșel câtuși de puțin așteptările, deoarece, așa cum am spus și în cuvântul de dinaintea votului, doresc să ofer filialei noastre o mai mare eficacitate, vizibilitate, dinamism și implicare în nevoile comunității noastre locale, în colaborarea cu alte insituții și în atingerea propriilor obiective.

Vă asigur pe toți de bunele mele intenții, mulțumindu-vă încă o dată pentru încrederea pe care mi-ați acordat-o!

Cu Dumnezeu, înainte!

Președinte nou la Crucea Roșie Dâmbovița

March 21 , 2019     Pătrașcu Nicolae     Social     222

Președinte nou la Crucea Roșie Dâmbovița Președinte nou la Crucea Roșie Dâmbovița

Vicarul eparhial al Arhiepiscopului Târgoviște, Ionuț Ghibanu, a fost ales președinte al Filialei de Cruce Roșie Dâmbovița, în cadrul Adunării Generale a filialei.

Domnule Președinte al filialei, Doamnelor și domnilor parlamentari, Doamnă subprefect, Domnule Președinte al CJD, Doamnă Viceprimar al municipiului Târgoviște, Domnule Rector, Domnilor Comandanți de arme, Domnule Director al filialei de Cruce Roșie ,Doamnelor și Domnilor,

Îmi face o deosebită plăcere să mă adresez astăzi dumneavoastră, membrilor Adunării Generale a Societății Naționale de Cruce Roșie, filiala Dâmbovița, cu prilejul ședinței solemne de alegere a noii conduceri a filialei, pentru următorii 4 ani.

Mi-am depus candidatura deoarece am considerat că slujirea comunității locale și a face binele, dezinteresat și necondiționat, reprezintă, nu doar o vocație de viață, ci și o necesitate existențială profundă.

Generoasele obiective ale Societății Naționale de Cruce Roșie, fundamentate pe valorile creștine, promovează peste tot, acolo unde activează această organizație, grija față de omul aflat în nevoie și suferință, dar și solidaritatea umană și filantropia, indiferent de ceea ce, aparent, separă oamenii.

De-a lungul timpului, între Crucea Roșie, filiala Dâmbovița, și Arhiepiscopia Târgoviștei s-a fundamentat o strânsă, rodnică și frumoasă legătură, ce a pus în valoare cooperarea, colaborarea și asocierea în cadrul a numeroase proiecte, programe sau manifestări necesare, actuale și cu mare impact comunitar.

Sunt convins că majoritatea cunoașteți implicarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Nifon, în anii trecuți, ca președinte al acestei prestigioase instituții, la nivel național, pentru o lungă perioadă de timp, cu evidente și fructuoase roade.

Din aceste motive, candidatura mea vine și din dorința firească de continuitate, mai cu seamă că valorile Crucii Roșii sunt valori ale civilizației noastre actuale, puternic impregnate de spiritualitatea creștină.

Întreaga experiență acumulată și dăruită Bisericii Ortodoxe Române, mediului academic și comunității noastre locale, doresc să o pun în slujba Societății Naționale de Cruce Roșie în cadrul unei viziuni manageriale, alături de echipa de conducere, pentru a promova eficiența, aprofundarea colaborării instituționale, o mai largă implicare comunitară, transparența și de ce nu, vizibilitatea mediatică.

Doresc să aducem un suflu nou, dinamic, bine adaptat la provocările contemporaneității, fundamentat pe valorile esențiale ale Societății Naționale de Cruce Roșie, în beneficiul major al acestei nobile instituții, precum și al instituțiilor partenere și al semenilor noștri.

Omul mai presus de toate, omul înainte de toate, cu ajutorul lui Dumnezeu și al semenilor, aceasta va fi esența mandatului meu și a noului Comitet pe care vi-l propunem azi, deoarece, cu toții trebuie să conștientizăm faptul că ființa umană este cea mai valoroasă resursă a societății noastre, iar Crucea Roșie are în vedere ajutorarea și sprijinirea omului în toate situațiile dificile de viață.

Am în vedere să continuăm toate bunele proiecte ale echipei manageriale de până acum, apreciindu-i străduința pusă în slujba Crucii Roșii, dar și să ducem mai departe, cu o nouă viziune, dorința tuturor de mai bine, dezvoltare și evidentă utilitate publică.

De aceea, propun concret următoarele:

 Dezvoltarea relaţiilor de colaborare şi încheierea de parteneriate cu autorităţile publice locale şi centrale care au atribuţii în domeniul managementului dezastrelor;

 Atragerea de resurse financiare/materiale de la autorităţile publice locale sau centrale, precum și din fonduri europene, pentru îndeplinirea sarcinilor ce revin SNCRR în managementul dezastrelor, prin proiecte și programe;

 Organizarea unor sesiuni de informare cu ajutorul Camerei de Comerț, a CJD și a Instituției Prefectului printre oamenii de afaceri din județ;

 Stabilirea de parteneriate strategice cu sectorul privat privind mobilizarea de resurse în caz de dezastru;

 Asigurarea disponibilităţilor voluntarilor pentru intervenţie în caz de dezastru prin încheierea de acorduri de colaborare între SNCRR şi angajatori sau unităţi de învăţământ;

 Implementarea unui sistem şi a unor mecanisme care să asigure transparenţa faţă de donatori sau sponsori cu privire la resursele alocate de aceştia pentru intervenţiile SNCRR;

 Implicarea beneficiarilor în activităţile de intervenţie sau asistenţă ale SNCRR;

 Îmbunătăţirea coordonării şi colaborării cu instituții și alte organizaţii neguvernamentale şi agenţii umanitare;

 Crearea de comisii consultative formate din specialişti şi experţi în domeniul juridic, financiar, social-filantropic, management al dezastrelor, etc.;

 Colaborarea cu parohiile din Arhiepiscopia Târgoviștei, dar și cu alte instituții cu impact major în comunitate pe baza unui parteneriat anual;

 Colaborarea cu Universitatea Valahia pentru includerea în cadrul programelor universitare a unor seminarii sau cursuri, acolo unde este posibil, ori derularea de alte manifestări privind educarea și mobilizarea studenților în sprijinul activităților SNCRR;

 Pregătirea pentru a face față primirii de migranți, în conformitate cu angajamentele europene ale țării noastre. Acest lucru presupune formarea de personal specializat, sprijin educațional și integrativ, susținerea de campusuri pentru astfel de situații;

 Scăderea numărului de copii cu părinți aflați în afara granițelor țării, cu nevoi afective și educaționale tot mai crescute, ceea ce prespune acordarea de asistență pentru susținerea nevoilor create de lipsa unuia sau a ambilor părinți, plecați din țară. De asemenea, cazurile de copii orfani sau aflați în familii monoparentale.

 Sensibilizarea mass media faţă de nevoile umanitare, răspunsul SNCRR la aceste nevoi şi imperativul respectării demnităţii umane a persoanelor afectate;

 O activitate mai intensă pe rețelele de socializare și o dinamizare a site-ului institutional.

Daca vrem să construim împreună o organizaţie sănătoasă, deschisă, puternică, eficientă, cu vizibilitate locală și națională, trebuie să pornim la buna gestionare a celor propuse, la eficientizare instituțională, la rezolvarea stagnărilor, la atragerea tinerilor și a oamenilor cu posibilități de a ne susține proiectele și la pregătirea pentru provocările viitorului.

Vă mulțumesc tuturor acelora care vă veți pune încrederea în mine și în toată echipa de conducere propusă, votându-ne, și vă asigur de întreaga mea considerație, pe toți cei de față!

Doamnelor și Domnilor,

Mai întâi, doresc să-I mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a îngăduit să fiu ales în această demnitate, Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Nifon pentru că mi-a acordat binecuvântarea de a candida și vă mulțumesc tuturor pentru încrederea pe care mi-ați acordat-o, oferindu-mi această nobilă responsabilitate de președinte al Societății Naționale de Cruce Roșie, filiala Dâmbovița.

Apoi, aș dori să mulțumesc fostului Președinte, domnul Floris Lăzărescu, domnului Raul Pavelescu, directorul filialei, precum și domnului Gheorghe Popescu, fostul director al filialei, pentru buna colaborare de până acum, pentru tot ceea ce au făcut și fac pentru această instituție, ca, de altfel, pentru sprijinul și colaborarea pe care mi le vor oferi și de aici înainte.

Țin să vă asigur pe toți că mă voi strădui să nu vă înșel câtuși de puțin așteptările, deoarece, așa cum am spus și în cuvântul de dinaintea votului, doresc să ofer filialei noastre o mai mare eficacitate, vizibilitate, dinamism și implicare în nevoile comunității noastre locale, în colaborarea cu alte insituții și în atingerea propriilor obiective.

Vă asigur pe toți de bunele mele intenții, mulțumindu-vă încă o dată pentru încrederea pe care mi-ați acordat-o!

Cu Dumnezeu, înainte!

COMENTARII

Lasati un comentariu:


Booking.com

ULTIMELE ARTICOLE

PAGINA FACEBOOK

TWITTER

PINTEREST

COMENTARII

Președintele PMP Dâmbovița, Liliana Nițu: Vino în echipa noastră
[June 08 , 2019, 11:32]Моё почтение! команда СЕО для продвижения и раскрутки вебсайтов в поисковых системах и социальных интернет-сетях. Меня зовут Антон, я создатель группы оптимизаторов, link builders, линкбилдеров, рерайтеров/копирайтеров, профессионалов, разработчиков, маркетологов, специалистов, копирайтеров. Мы - команда высококлассных фрилансеров. С нами Ваш личный сервис начнет захватывать лучшие позиции в поисковиках Гуглb и Яндекс. Наша фирма предлагает качественную раскрутку интернет-сайтов в поисковых серв

Imagini revoltătoare! Un tânăr a asmuțit câinii pe o pisică
[May 28 , 2019, 01:30]Sa punem si noi cainii pe el sa il raneasca. Sa vada cum e

Bărbat din Potlogi reținut de polițiști! Acesta este căutat de autoritățile din Germania
[May 19 , 2019, 03:02]Si cati mai sint mama in mana cu politia ,daia nu sunt prinsi

Alegeri europarlamentare. PSD, mesaj pentru români
[May 02 , 2019, 08:42]Dragi PSD-isti de cind sunteti la putere nu ati facut nimic pentru poporul roman ati facut pentru voi tot ce ati putut sa a inbogatiti dupa evolutie ati distrus industria unde munceau mii de oameni o tara fara industrie e ca o femeie cu curl gol mii de oameni au ramas fara servici s-au distrus fabrici care produceau piesemari pentru multe tari vati batut joc de industria Romaneasca ati vinduto la kg sunteti un nimic dragi Psedisti

Catedrala Notre-Dame, distrusă de flăcări
[April 15 , 2019, 23:23]Toti fug de Sf Nicolae cu toiagul lui dar uita de responsabilul cu TUNETUL (cuvantul) , FULGERUL (directia adevarului) TRAZNETUL (pedeapsa) URMAT DE POTOP ( stergem tot si o luam de la cap). Sa nu uitam anuntul papei si reactia INDIVIDULUI ::" De anul nou Gregorian imi anunt demisia iar de anul nou Iulian va va vorbi noul papa" REACTIA INDIVIDULUI DESCRIS MAI SUS = TRAZNIT VATICANUL

Această platformă folosește modulele cookie terțe pentru a vă face folosirea mai plăcută și pentru a îmbunătăți serviciile oferite.

Am inteles   Detalii
×