16 aprilie 2024

24breakingnews

Știri de ultimă oră

Controale efectuate de către inspectorii DSVSA Dâmbovița la operatorii economici din domeniul nonanimal

4 min read
Spread the love

Inspectorii DSVSA Dâmbovița au efectuat în luna martie  o serie de  controalele oficiale și evaluări la unitățile care procesează, depozitează și valorifică produse de origine nonanimală de pe raza județului Dâmbovița (depozite de legume și fructe, unități de prelucrare și conservare legume și fructe, unități de fabricare/obținere pâine, specialități și produse de panificație, unități de vânzare cu amănuntul), în baza Programului de supraveghere şi control pentru anul 2024.

          Controalele oficiale au constat în:

          – verificarea documentelor de înregistrare sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor;

– depistarea și sancționarea fenomenului de substituire a legumelor și fructelor autohtone cu cele provenite din comerțul intracomunitar sau din import;

– verificarea loturilor de legume și fructe provenite din import sau din comerț intracomunitar;

– verificarea documentelor fiscale de proveniență care să ateste originea și trasabilitatea acestora;

– verificrea îndeplinirii cerințelor privind trasabilitatea și etichetarea produselor alimentare;

– verificarea condițiilor de întreținere şi igienizare a spațiilor în care produsele alimentare sunt manipulate, a condițiilor de prelucrare şi de depozitare;

– controlul dăunătorilor, evidența documentelor şi a informațiilor privind implementarea procedurilor bazate pe analiza riscului (sistemul HACCP).

În urma controalelor efectuate au fost constatate o serie de neconformități, respectiv:

–  lipsa documentelor de proveniență la legumele și fructele comercializate;

  lotizare necorespunzătoare;

– depășirea capacității de depozitare;

– deficiențe de etichetare, lipsa informaţiilor sau marcarea incorectă şi/sau incompletă a elementelor de identificare şi caracterizare, neoferindu-se consumatorilor informaţiile obligatorii, care să permită alegerea sortimentului dorit;

– încălcarea normelor sanitare veterinare şi pentru siguranța alimentelor privind demonstrarea trasabilității produselor de origine nonanimală;

– mijloace de transport necorespunzătoare:

– lipsă document de înregistrare sanitar – veterinar și pentru siguranța alimentelor – depozit de destinație;

– deficiențe de structură (pereţi exfoliați și neigienizați, pavimente deteriorate și murdare, ferestre neigienizate și fără ecrane de protecție împotriva vectorilor, plafoane nefinisate, etc.);

– depozitare necorespunzătoare;       

            – neconformităţi privind întreținerea și igiena echipamentului de protecție sanitară a personalului muncitor;

            – lipsă program de autocontrol;

            – suprafețe de lucru, ustensile și utilaje neigienizate.

Ca urmare a deficiențelor și neregulilor constatate, și totodată a încălcării prevederilor legislației în domeniul siguranței alimentelor, au fost dispuse măsuri și recomandări pentru remedierea acestora şi s-au aplicat un număr de 25 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de 206.400 de lei. Totodată,   s-a emis o ordonanța de interzicere a activității pentru un depozit de legume și fructe, o ordonanță de suspendare pentru o unitate de fabricare pâine, produse proaspete de patiserie, plăcinte, specialități de panificație, checuri etc., și a fost distrusă o cantitate de 106 litri ulei de floarea-soarelui, ca urmare a faptului că operatorul economic nu a putut prezenta documente de proveniență în vederea demonstrării trasabilității.

Aducem la cunoștința operatorilor economici cu activitate în domeniul produselor alimentare de origine nonanimală că trebuie să se asigure că produsele aflate sub controlul lor îndeplinesc cerințele legislative privind siguranța alimentelor în ceea ce privește caracteristicile chimice, fizice şi microbiologice, astfel încât să nu inducă în eroare consumatorii, și totodată, sunt răspunzători de aplicarea regulilor, metodologiilor, procedurilor utilizate pentru prelevarea probelor în cadrul programului de autocontrol, conform Ordinului ANSVSA nr. 161/07.12.2023.

Lipsa etichetelor de pe ambalaje sau etichetarea incompletă a acestora, precum și lipsa originii și calității de pe documentele emise de distribuitori/furnizori pot conduce la situația în care unele produse provenite din comerț intracomunitar sau import sunt prezentate drept produse în România (exemple: mere origine Polonia ca fiind de Voinești, varză origine Macedonia ca fiind de Slobozia Moară, cartofi origine Spania ca fiind de Lungulețu, etc.) Astfel, atragem atenția operatorilor economici să respecte întocmai prevederile Ordinului ANSVSA nr. 120/2022, precum și prevederile legislației europene privind trasabilitatea și etichetarea.

Menționăm că în timpul controalelor efectuate de către inspectorii DSVSA Dâmbovița s-au prelevat probe pentru efectuarea de analize de laborator, conform procedurilor şi instrucțiunilor din Programul de supraveghere şi control, urmărindu-se conformitatea produselor alimentare, încadrarea calității acestora în limitele maxime admise, privind prezența de reziduuri de pesticide, contaminanţi şi alte substanţe interzise în alimente. Totodată, s-au prelevat probe de pe suprafețe/ustensile de lucru în unitățile de industrie alimentară, în vederea verificării conformității în ceea ce privește respectarea criteriilor microbiologice.

 

Imagini preluate din timpul controlelor oficiale efectuate: anexate.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *